şartlar ve koşullar

Oyun İndir Vip Şartları ve Koşulları

Bu Web Sitesi (veya bu Uygulama) Hizmetin sağlanmasını kolaylaştıran platform.

Sözleşme Bu Koşullarda belirtilen koşullara tabi olarak, Kullanıcı ile Sahip arasındaki herhangi bir yasal olarak bağlayıcı veya sözleşmeye dayalı ilişki.

Sahibi (veya Biz) Oyun Indir Vip – Bu Web Sitesini işletmekten ve Kullanıcılara Hizmet sağlamaktan sorumlu olan kişi(ler) veya tüzel kişi.

Şartlar Bu belgede veya ek materyallerde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, bu Web Sitesinin ve Hizmetlerinin kullanımını düzenleyen hükümler. Lütfen bu hükümlerin önceden haber verilmeksizin periyodik olarak değiştirilebileceğini unutmayın.

Kullanıcı (veya Siz)Bu Web Sitesini kullanan gerçek veya tüzel kişi.

Bu belge Siz ve Oyun İndir Vip arasında resmi bir sözleşme teşkil etmektedir. Bu web sitesine veya bu web sitesi tarafından sunulan herhangi bir hizmete erişerek veya bunları kullanarak, bu Hizmet Koşullarına (“Hizmet Koşulları”), gizlilik bildirimimize (“Gizlilik Bildirimi”) ve geçerli tüm ek koşullara uymayı kabul ettiğinizi ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. .

Bu Şartlar şunları yönetir:

Bu web sitesine erişmenize ve onu kullanmanıza izin verilen şartlar.

Sahibi ile ilgili diğer tüm anlaşmalar veya yasal etkileşimler, tamamı yasal olarak bağlayıcı niteliktedir. Büyük harfle yazılan terimlerin tanımlarını bu belgenin ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz.

Kullanıcıların bu belgeyi iyice incelemesi gerekmektedir. Bu Hizmet Şartlarının tamamını ve ilgili ek şartları kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmaktan kaçının.

Kullanıcılar İçin Önemli Bilgilerin Özeti

Yaş Sınırlamaları: Bu Web Sitesine ve Hizmetlerine erişmek ve bunları kullanmak için Kullanıcıların, genellikle Kullanıcıların yetişkin olmasını gerektiren geçerli yasalarca tanımlanan yaş kriterlerini karşılaması gerekir.

Önemli Hükümler: Bu Koşulların bazı bölümleri yalnızca belirli Kullanıcı kategorileriyle ilgili olabilir. Örneğin, belirli hükümler yalnızca Tüketiciler veya Tüketici olarak sınıflandırılmayan Kullanıcılar için geçerli olabilir. Bu tür sınırlamalar ilgili bölümlerde açıkça belirtilmiştir. Böyle bir spesifikasyonun bulunmadığı durumlarda bölümler tüm Kullanıcılar için geçerlidir.

Kullanım Şartları

Belirli durumlarda spesifik veya tamamlayıcı kullanım veya erişim koşulları geçerli olabilir ve bu belgede açıkça belirtilmiştir.

Kullanıcılar bu Web Sitesini kullanarak aşağıdaki koşullara uygun olduklarını teyit ederler:

  • Ticari/Ticari Kullanıcılar veya Tüketiciler de dahil olmak üzere Kullanıcı kategorilerine dayalı hiçbir kısıtlama yoktur.
  • Kullanıcılar geçerli yasalara göre yetişkin olarak tanınmalıdır.

Bu Web Sitesindeki İçerik

Aksi açıkça belirtilmediği sürece, tüm Web Sitesi İçeriği, Sahibi veya lisans verenleri tarafından sağlanır veya onlara aittir. Sahibi, Web Sitesi İçeriğinin yasal düzenlemelere uygun olmasını ve üçüncü tarafların haklarına saygı duymasını sağlamak için özenli çaba göstermiştir. Ancak tam uyumu garanti etmek her zaman mümkün değildir.

Kullanıcıların uygunsuz içerikle karşılaşmaları durumunda, bu tür durumları bu belgede sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak bildirmeleri teşvik edilir.

Bu Web Sitesindeki İçerikle İlgili Haklar – Tüm Hakları Saklıdır

Sahibi, bu tür içeriklerin tüm fikri mülkiyet haklarını elinde tutar. Kullanıcıların bu tür içerikleri gereksiz veya Web Sitesinin/Hizmetin meşru kullanımında ima edilmeyen şekillerde kullanması yasaktır.

Dış Kaynaklara Erişim

Kullanıcılar bu Web Sitesi aracılığıyla üçüncü taraflarca sağlanan dış kaynaklara erişebilirler. Kullanıcılar, Sahibin bu tür kaynaklar üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını ve bu nedenle bunların içeriğinden ve kullanılabilirliğinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder. İçerikle ilgili hakların verilmesiyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, üçüncü taraflarca sağlanan kaynaklara uygulanan koşullar, ilgili üçüncü taraf hüküm ve koşullarına göre veya mevcut değilse ilgili yasal kanuna göre belirlenir.

Kabul Edilebilir Kullanım

Bu Web Sitesi ve Hizmet, yalnızca bu Koşullarda belirtildiği ve geçerli yasaların gerektirdiği şekilde sağlandıkları kapsam dahilinde kullanılabilir. Kullanıcılar, bu Web Sitesini ve/veya Hizmeti kullanmalarının ilgili tüm yasalara, düzenlemelere ve üçüncü taraf haklarına uygun olmasını sağlamaktan yalnızca sorumludur.

Sorumluluk ve Tazminat

Avustralyalı Kullanıcılar için:

Sorumluluğun Sınırlandırılması Bu Şartlar, Kullanıcının Rekabet ve Tüketici Yasası 2010 (Cth) veya benzer Eyalet ve Bölge mevzuatı uyarınca sahip olabileceği herhangi bir garantiyi, koşulu, teminatı, hakkı veya çözümü hariç tutmaz, sınırlamaz veya değiştirmez; . Yasaların izin verdiği ölçüde, hariç tutulamayan hakların ihlali sorumluluğu ve bu Kullanım Koşulları kapsamında başka bir şekilde hariç tutulmayan sorumluluk da dahil olmak üzere, Sahibin Kullanıcıya karşı sorumluluğu, Sahibinin takdirine bağlı olarak, hizmetlerin yeniden gerçekleştirilmesi veya ücretlerin iadesi ile sınırlıdır. Hizmetlerin yeniden sağlanmasının maliyeti.

ABD’deki Kullanıcılar için:

Garantilerin Reddi

Bu Web Sitesi “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sunulmaktadır. Hizmetin kullanımı Kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, Sahip, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya herhangi bir zımni garanti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık, zımni, yasal veya başka türlü tüm koşulları, beyanları ve garantileri açıkça reddeder. -üçüncü taraf haklarının ihlali. Kullanıcı tarafından Sahibinden veya Hizmet aracılığıyla alınan sözlü veya yazılı herhangi bir tavsiye veya bilgi, bu Koşullarda açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmaz.

Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Sahip ve bağlı şirketleri, iştirakleri, lisans verenleri, memurları, direktörleri, acenteleri, ortak markalayıcıları, ortakları, tedarikçileri ve çalışanları içeriğin doğru, güvenilir veya doğru olduğunu garanti etmez; Hizmetin Kullanıcının gereksinimlerini karşılayacağını; Hizmetin herhangi bir zamanda veya yerde, kesintisiz veya güvenli olarak sunulacağını; herhangi bir kusur veya hatanın düzeltileceğini; veya Hizmetin virüs veya diğer zararlı bileşenler içermediğini. Hizmetin kullanımı yoluyla indirilen veya başka şekilde elde edilen herhangi bir içeriğin indirilmesinin riski Kullanıcıya aittir ve Kullanıcılar, bu tür indirmeler veya Hizmetin kullanımından kaynaklanan bilgisayar sistemlerine veya mobil cihazlarına gelebilecek her türlü hasardan veya veri kaybından yalnızca sorumludur.

Sahip, Hizmet veya herhangi bir köprü bağlantılı web sitesi veya hizmet aracılığıyla üçüncü bir tarafça reklamı yapılan veya sunulan herhangi bir ürün veya hizmet için garanti vermez, onaylamaz, garanti etmez veya sorumluluk üstlenmez. Sahip, Kullanıcılar ile üçüncü taraf ürün veya hizmet sağlayıcıları arasındaki herhangi bir işlemin tarafı olmayacak veya bunları izlemeyecektir.

Hizmete Kullanıcının web tarayıcısı, mobil cihazı ve/veya işletim sistemiyle erişilemez hale gelebilir veya düzgün çalışmayabilir. Sahip, Hizmet içeriğinden, bu Hizmetin çalıştırılmasından veya kullanılmasından kaynaklanan algılanan veya fiili zararlardan sorumlu tutulamaz.

Federal yasalar, bazı eyaletler ve diğer yargı bölgeleri, belirli zımni garantilerin hariç tutulmasına ve sınırlandırılmasına izin vermeyebilir. Yukarıdaki istisnalar Kullanıcılar için geçerli olmayabilir. Bu Sözleşme, Kullanıcılara belirli yasal haklar verir ve Kullanıcılar eyaletten eyalete değişen başka haklara da sahip olabilir. Bu sözleşme kapsamındaki sorumluluk reddi beyanları ve istisnalar, yürürlükteki kanunların yasakladığı ölçüde geçerli olmayacaktır.

Yükümlülük Sınırlamaları

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Sahibi, bağlı kuruluşları, iştirakleri, memurları, direktörleri, acenteleri, ortak markacıları, ortakları, tedarikçileri veya çalışanları hiçbir durumda aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır:

  • Kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bununla ilgili olarak kar, şerefiye, kullanım, veri kaybı veya diğer maddi olmayan kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü dolaylı, cezai, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya örnek niteliğindeki zararlar, hizmet.
  • Hizmetin, Kullanıcı hesabının veya burada yer alan bilgilerin bilgisayar korsanlığı, kurcalama veya diğer yetkisiz erişim veya kullanımından kaynaklanan her türlü hasar, kayıp veya yaralanma.
  • İçerikteki herhangi bir hata, hata veya yanlışlık.
  • Kullanıcının Hizmete erişiminden veya Hizmetin kullanımından kaynaklanan, her ne nitelikte olursa olsun kişisel yaralanma veya maddi hasar.

Ortak Hükümler

Feragat Yok

Sahibin bu Koşullar kapsamındaki herhangi bir hakkı veya hükmü uygulamaması, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Hiçbir feragat, böyle bir şarttan veya başka herhangi bir şarttan sürekli olarak feragat edildiği anlamına gelmez.

Hizmet Kesintisi

En yüksek hizmet standartlarını korumak amacıyla, Sahip, Kullanıcılara önceden bildirimde bulunarak bakım, sistem güncellemeleri veya diğer gerekli değişiklikler için Hizmeti kesintiye uğratma hakkını saklı tutar.

Yasaların sınırları dahilinde, Sahip, Hizmeti tamamen askıya almayı veya sonlandırmayı da tercih edebilir. Hizmetin feshi durumunda, Sahip, Kişisel Verilerin veya bilgilerin geçerli yasal gerekliliklere uygun olarak alınmasını kolaylaştırmak için Kullanıcılarla işbirliği yapacaktır.

Ayrıca, “mücbir sebep” olayları (örn. işçi grevleri, altyapı arızaları veya kesintiler vb.) gibi Mal Sahibinin makul kontrolü dışındaki koşullar, Hizmeti geçici olarak kullanılamayabilir.

Hizmet Satışı

Kullanıcılar, bu Web Sitesinin veya Hizmetinin herhangi bir bölümünü, doğrudan veya meşru bir yeniden satış programı aracılığıyla sağlanan, Sahibin önceden açık yazılı izni olmadan çoğaltamaz, çoğaltamaz, kopyalayamaz, satamaz, yeniden satamaz veya istismar edemez.

Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerinin işlenmesine ilişkin bilgi edinmek için Kullanıcıların bu Web Sitesinin gizlilik politikasına başvurmaları önerilir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu Web Sitesine ilişkin telif hakları, ticari marka hakları, patent hakları ve tasarım hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları, Sahibinin veya lisans verenlerinin münhasır mülkiyetindedir.

Bu Web Sitesi ve/veya Hizmetle ilişkili tüm ticari markalar ve diğer tüm markalar, ticari isimler, hizmet markaları, marka işaretleri, resimler, resimler veya logolar, Sahibinin veya lisans verenlerinin münhasır mülkiyetindedir.

Bu fikri mülkiyet hakları, fikri mülkiyeti düzenleyen geçerli yasalar ve uluslararası anlaşmalar tarafından korunmaktadır.

Bu Şartlarda Yapılan Değişiklikler

Sahibi, bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda, Sahip, Kullanıcıları bu revizyonlar hakkında usulüne uygun olarak bilgilendirecektir.

Bu tür değişiklikler yalnızca Kullanıcı ile Sahip arasındaki gelecekteki etkileşimler için geçerli olacaktır. Herhangi bir değişikliğin ardından Web Sitesinin ve/veya Hizmetin kullanılmaya devam edilmesi, Kullanıcının güncellenen Koşulları kabul ettiği anlamına gelir. Gözden geçirilmiş Şartları kabul etmeyi reddetmek, taraflardan herhangi birine Sözleşmeyi feshetme hakkı verebilir.

Yürürlükteki kanunların gerektirmesi halinde, Sahip, değiştirilen Şartların yürürlük tarihini belirtecektir.

Sözleşmenin Devri

Sahip, bu Şartlar kapsamındaki hakların herhangi birini veya tamamını devretme, temlik etme, elden çıkarma veya taşerona verme hakkını saklı tutar. Bu Şartlardaki değişikliklere ilişkin hükümler buna göre uygulanacaktır.

Kullanıcılar, bu Koşullar kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini, Sahibin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde devredemez veya aktaramaz.

Kişiler

Bu Web Sitesinin kullanımına ilişkin tüm iletişimler bu belgede verilen iletişim bilgilerine yönlendirilmelidir.

Bölünebilirlik

Bu Şartların herhangi bir hükmünün yürürlükteki kanunlar kapsamında geçersiz veya uygulanamaz sayılması durumunda, söz konusu hükmün geçersizliği veya uygulanamazlığı, tam olarak yürürlükte kalacak olan geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

AB Kullanıcıları

Bu Koşulların bir hükmünün geçersiz, geçersiz veya uygulanamaz sayılması durumunda taraflar, geçersiz, geçersiz veya uygulanamaz kısımların yerine geçecek geçerli ve uygulanabilir hükümler üzerinde dostane bir şekilde anlaşmak için her türlü çabayı göstereceklerdir.

Böyle bir anlaşmaya varılamaması durumunda, geçersiz, geçersiz veya uygulanamaz hükümlerin yerine, ilgili yasa kapsamında izin verilmesi veya zorunlu kılınması halinde, ilgili yasal hükümler uygulanacaktır.

Yukarıdakilere bakılmaksızın, bu Koşulların belirli bir hükmünün geçersizliği, geçersizliği veya uygulanmasının imkansızlığı, ayrılan hükümler Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olmadığı veya tarafların sözleşmeyi yapmayacakları kadar önemli olmadığı sürece, Sözleşmenin tamamını geçersiz kılmaz. Bu hükmün geçerli olmayacağı biliniyor. Böyle bir durum ancak geri kalan hükümlerin uygulanmasının taraflardan herhangi biri için aşırı sıkıntıya yol açması durumunda ortaya çıkacaktır.

ABD Kullanıcıları

Geçersiz veya uygulanamayan herhangi bir hüküm, onu geçerli, uygulanabilir ve asıl amacına uygun hale getirmek için gerekli olduğu ölçüde yorumlanacak, yorumlanacak ve yeniden düzenlenecektir. Bu Şartlar, Kullanıcılar ile Sahip arasında konularına ilişkin tam bir anlaşma teşkil eder ve bu konuyla ilgili olarak taraflar arasındaki önceki anlaşmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm iletişimlerin yerine geçer. Bu Şartlar yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde uygulanacaktır.

Geçerli Hukuk

Bu Şartlar, bu belgenin ilgili bölümünde belirtildiği gibi, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, Sahibin bulunduğu yargı bölgesinin kanunlarına tabidir.

Avrupalı ​​Tüketiciler için İstisna

Yukarıdakilere bakılmaksızın, Kullanıcı Avrupalı ​​Tüketici olarak nitelendiriliyorsa ve yasanın daha yüksek bir tüketici koruma standardı öngördüğü bir ülkede mutat ikametgahı sürdürüyorsa, bu yüksek standartlar geçerli olacaktır.

Yargı Yeri

Bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlığın çözümüne ilişkin münhasır yargı yetkisi, bu belgenin ilgili bölümünde açıklandığı gibi, Sahibin yerleşik olduğu yargı bölgesindeki mahkemelere aittir.

Avrupalı ​​Tüketiciler için İstisna

Yukarıdakiler Avrupalı ​​Tüketici olarak nitelendirilen Kullanıcılar veya İsviçre, Norveç veya İzlanda’da bulunan Tüketiciler için geçerli değildir.