Gizlilik Politikası

Bu Web Sitesi (veya bu Uygulama):

Hizmetin sağlanmasını kolaylaştıran kuruluş.

Sahibi (veya Biz):

Oyunİndir Vip – Bu Web Sitesini ve/veya Hizmeti Kullanıcılara sağlamaktan sorumlu olan kişi veya kuruluş.

Kullanıcı (veya Siz):

Bu Web Sitesini kullanan kişi veya kuruluş.

Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler:

Bilginin ait olduğu kişiyi tanımlamak, iletişim kurmak veya yerini tespit etmek için kullanılabilecek her türlü veriyi ifade eder. Buna isim, adres, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi, mali bilgiler, sosyal güvenlik numarası ve kredi kartı ayrıntıları dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler, kimliği belirli bir kişiyle bağlantılı olmayan anonim verileri veya demografik bilgileri kapsamaz.

Çerez

Bir web sitesinin ziyaretçinin cihazında sakladığı ve daha sonra ziyaretçinin geri dönmesi üzerine web sitesine aktarılan bir veri dizisi.

Veri Denetleyicisi, GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) amaçları doğrultusunda, Kişisel Verileri işleme amaçlarını ve yöntemlerini bağımsız olarak veya başkalarıyla işbirliği içinde belirleyen kuruluş olarak Şirketi ifade eder.

https://oyunindirvip.com/ Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullanırken verilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin uygulamalarımızı ve protokollerimizi açıklar ve ayrıca sizi gizlilik haklarınız ve yasal korumalarınız konusunda bilgilendirir.

Bu Uygulama, Kullanıcılardan belirli Kişisel Verileri gerektirir.

Sahip ve Veri Denetleyicisi:

Oyun Indir Vip

Sahip iletişim e-postası:

——————–

Hangi Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler toplanıyor?

Tüm Kullanıcılardan temel kullanıcı profili ayrıntılarını toplayabiliriz. Ek olarak, Kullanıcının amaçlanan satın alma veya satışı için gerekli olan aşağıdaki ek bilgileri de topluyoruz: ad, e-posta adresi, telefon numarası, adres ve sosyal medya profil bilgileri.

GDPR bağlamında Kişisel Veriler, adınız, kimlik numaranız, konum verileriniz, çevrimiçi tanımlayıcınız veya fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya kimliğinize özgü diğer özellikler dahil olmak üzere Sizinle ilgili bilgileri ifade eder. sosyal.

CCPA (Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası) amaçları doğrultusunda, Kişisel Veriler, Sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan, sizinle ilgili, tanımlayan veya makul bir şekilde sizinle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olabilecek bilgileri ifade eder.

Veri saklama:

Kişisel Veriler toplanma amacının gerektirdiği süre boyunca işlenecek ve saklanacaktır. Bu şu anlama gelir:

Sözleşmeye bağlı amaçlarla toplanan Kişisel Veriler, sözleşme yerine getirilene kadar saklanacaktır.

Meşru menfaatlere hizmet etmek amacıyla toplanan Kişisel Veriler, bu menfaatlerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklanacaktır.

Kişisel Veriler, rızanın verilmesi halinde ve rızanın geri alınmaması durumunda daha uzun süre saklanabilir. Ayrıca kanun veya otoritelerin gerektirmesi halinde daha uzun süre saklanabilir.

Saklama süresinin sona ermesi üzerine Kişisel Veriler silinecek ve erişim, silme, düzeltme ve veri taşınabilirliği gibi haklar uygulanamaz hale gelecektir.

Bu bilgileri hangi kuruluşlar topluyor?

Doğrudan veri toplamamızın yanı sıra, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları (örn. kredi kartı şirketleri, takas odaları ve bankalar) kredi, sigorta ve emanet hizmetleri gibi hizmetleri sunarken bu bilgileri toplayabilir. Bu bilgilerin kullanımını kontrol edemesek de, kullanımlarını Kullanıcılara açıklamalarını talep ediyoruz. Bu üçüncü taraflardan bazıları, sağlanan bilgileri saklamadan, saklamadan veya kullanmadan dağıtım zincirinde aracı olarak hareket edebilir.

Reklam:

Bu hizmet, Kullanıcı Verilerinin reklam amacıyla kullanılmasına, bu Web Sitesinde banner ve diğer reklamlar şeklinde sunulmasına ve muhtemelen Kullanıcı ilgi alanlarına göre uyarlanmasına olanak tanır.

Google AdSense (Google LLC):

Google AdSense, Google LLC’nin bir reklamcılık hizmetidir. Bu Web Sitesinin kullanımını ve sunulan reklamlar, ürünler ve hizmetlerle ilgili Kullanıcı davranışını izlemek için DoubleClick Çerezini kullanır.

Analitik:

Bu bölümdeki hizmetler, Sahibin web trafiğini ve Kullanıcı davranışını izlemesine ve analiz etmesine olanak tanır.

Google Analytics (Google LLC):

Google LLC tarafından sağlanan Google Analytics, bu Web Sitesinin kullanımını analiz eder, faaliyetlerine ilişkin raporlar hazırlar ve bunları diğer Google hizmetleriyle paylaşır. Google bu verileri reklam ağının reklamlarını kişiselleştirmek için kullanabilir.

Kişisel Tanımlayıcı Bilgiler Web Sitesinde nasıl kullanılır?

Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgileri Web Sitesini uyarlamak, uygun hizmet teklifleri sunmak ve alım ve satım taleplerini yerine getirmek için kullanırız. Ayrıca araştırma, satın alma, satış fırsatları veya konuyla ilgili bilgiler konusunda Kullanıcılara e-posta gönderebiliriz. Ayrıca, Kişisel Bilgiler ticari amaçlarla ve yasal uyumluluk amacıyla ancak yalnızca bu belgede belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.

Bu bilgiler kimlerle paylaşılıyor?

Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgileri ve Kullanıcı demografik bilgileri de dahil olmak üzere toplu verileri bağlı kuruluşlar ve üçüncü taraf sağlayıcılarla paylaşabiliriz. Bizden veya bizim adımıza hareket eden kuruluşlardan bilgi alma veya iletişim kurma konusunda “devre dışı kalma” fırsatını sağlıyoruz.

Davranışsal Yeniden Pazarlama:

Şirket, Hizmeti kullandıktan sonra Kullanıcılara reklam vermek için yeniden pazarlama hizmetlerinden yararlanır. Bu, Kullanıcıların cihazlarını ve Hizmetle olan etkileşimlerini tanımak ve reklam hedeflemeyi geliştirmek için çerezlerin ve çerez olmayan teknolojilerin kullanılmasını gerektirir.

Bu üçüncü taraf satıcılar, Hizmetteki Kullanıcı faaliyetlerine ilişkin bilgileri Gizlilik Politikalarına uygun olarak toplar, saklar, işler ve aktarır. Kullanıcılar çeşitli platformlar aracılığıyla kişiselleştirilmiş reklamlardan vazgeçebilirler.

Daha fazla ayrıntı için Google Ads (AdWords), Bing Ads, Twitter, Facebook, Pinterest, AdRoll, Perfect Audience ve AppNexus’u içeren bu satıcıların Gizlilik Politikalarına bakın.

Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler nasıl saklanır?

 • Oyun İndir vip tarafından toplanan Kişisel Veriler, bu belgede belirtilen amaçlar dışında güvenli bir şekilde saklanır ve üçüncü şahıslar veya Oyun İndir Vip çalışanları tarafından erişilemez.

Veri toplama ve kullanımına ilişkin Kullanıcılara hangi seçenekler sunulmaktadır?

Kullanıcılar, e-postalara yönlendirildiği şekilde yanıt vererek veya ———–com adresinden bizimle iletişime geçerek, bizden ve tedarikçilerimizden gelen istenmeyen bilgilerden vazgeçebilir veya iletişim kurabilir.

Web Sitesinde Çerez Kullanılıyor mu?

Çerezler, Kullanıcı tercihleri ​​ve seçilen hizmetler hakkında bilgi edinmenin yanı sıra güvenliği artırma da dahil olmak üzere çeşitli amaçlara hizmet eder. Çerezleri kabul etmek istemeyen kullanıcılar tarayıcı ayarlarını yapabilirler ancak bu durum Web Sitesinin bazı özelliklerini etkileyebilir.

Hizmet sağlayıcılarımız tarafından kullanılan çerezler, çerez bilgi sayfamızda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Giriş bilgileri nasıl kullanılır?

IP adresleri, İSS’ler ve tarayıcı türleri gibi oturum açma bilgileri, eğilimleri analiz etmek, Web Sitesini yönetmek, Kullanıcı hareketlerini ve davranışlarını izlemek ve demografik bilgileri toplamak için kullanılır.

Hangi ortaklar veya hizmet sağlayıcılar Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilere erişiyor?

Oyun Indir Vip, Kullanıcı hizmeti uygunluğunu değerlendirmek için belirli Kişisel Tanımlayıcı Bilgilere erişebilecek çeşitli satıcılarla ortaktır. Bu Gizlilik Politikası onların veri toplamasını veya kullanımını kapsamaz. Kişisel Bilgileri yasal yükümlülüklere uymak veya Kullanıcıların güvenliğini korumak için de ifşa edebiliriz.

Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler nasıl güvende tutulur?

Çalışanlarımız sıkı güvenlik politikalarına ve uygulamalarına bağlıdır. Kişisel Verilere erişim, erişim için şifreye ihtiyaç duyan sınırlı sayıda nitelikli çalışanla sınırlıdır. Güvenlik sistemlerimiz düzenli olarak denetlenmektedir. Kredi kartı numaraları gibi hassas veriler şifreleme protokolleri ile korunmaktadır. Makul önlemler alsak da elektronik iletişimler ve veritabanları hatalara, tahrifata ve ihlallere karşı hassastır ve bu tür olaylara karşı garanti veremeyiz veya sorumlu tutulamayız.

GDPR Gizliliği:

GDPR kapsamındaki Haklarınız:

Kişisel Verilerinizin gizliliğine saygı duyuyoruz ve haklarınızı kullanabilmenizi sağlıyoruz. Bu Gizlilik Politikası ve AB’de geçerli yasalar uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel Verilerinize erişim talep edin.
 • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini talep etme.
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme.
 • Kişisel Verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel Verilerinizin aktarılmasını talep edin.
 • Rızanızı geri çekin.

GDPR Veri Koruma Haklarını Kullanma:

Haklarınızı Bizimle iletişime geçerek kullanabilirsiniz. Yanıt vermeden önce kimliğinizi doğrulayabiliriz. Ayrıca bir Veri Koruma Yetkilisine şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

CCPA Gizliliği:

Topladığımız Bilgiler:

Web Sitesi, CCPA tarafından ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde tüketicilerden kişisel bilgi kategorileri toplar. Buna tanımlayıcılar, Kaliforniya Müşteri Kayıtları kanununda listelenen kişisel bilgi kategorileri, ticari bilgiler ve daha fazlası dahildir.

Kişisel bilgiler, kamuya açık devlet kayıtlarını, kimliksizleştirilmiş veya toplu verileri veya CCPA’nın kapsamı dışındaki bilgileri kapsamaz.

Bu kategorileri doğrudan ve dolaylı kaynaklardan elde ederiz.

COOPA, Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası

13 yaşın altındaki çocuklardan kişisel bilgiler toplayabilen bir web sitesi olarak COOPA kapsamındaki sorumluluklarımızı çok ciddiye alıyoruz. Bilmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • 13 yaşın altındaki çocuklardan ebeveynlerinin izni olmadan bilerek kişisel bilgi toplamıyoruz. 13 yaşın altındaki bir çocuktan ebeveynlerinin izni olmadan kişisel bilgiler topladığımızı tespit edersek, bu bilgileri derhal sileriz.
 • 13 yaşın altındaki çocuklardan kişisel bilgileri ebeveyn izniyle toplayabiliriz. Bu onay, telefon veya e-posta gibi çeşitli yollarla sağlanabilir ve onay veren kişinin çocuğun ebeveyni veya yasal vasisi olduğunu doğrulamak için makul çabayı göstereceğiz.
 • Yalnızca 13 yaşın altındaki çocuklardan gereken minimum miktarda kişisel bilgi topluyoruz. Bunlar arasında isim, e-posta adresi ve doğum tarihi gibi ayrıntılar yer alabilir ancak diğer hassas bilgileri toplamaktan kaçınırız.
 • 13 yaşın altındaki çocuklardan topladığımız kişisel bilgiler yalnızca toplanma amacına uygun olarak kullanılır. Örneğin, bir çocuk bir haber bültenine abone olmak için e-posta adresini verirse, bu e-posta adresini yalnızca haber bültenini göndermek için kullanırız ve üçüncü taraflarla paylaşmayız.
 • 13 yaşın altındaki çocuklardan topladığımız kişisel bilgileri korumak için uygun önlemleri alıyoruz. Buna, yetkisiz erişime ve açıklamaya karşı koruma sağlamak için şifreleme ve diğer güvenlik protokollerinin kullanılması da dahildir.

13 yaşın altındaki çocuklardan kişisel bilgileri nasıl topladığımız, kullandığımız veya koruduğumuza ilişkin herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen ————- adresinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Topladığımız kişisel bilgileri aşağıdaki iş amaçlarından biri veya daha fazlası için kullanabilir veya ifşa edebiliriz:

 • Bilgileri sağladığınız amacı gerçekleştirmek veya ele almak. Örneğin, fiyat teklifi istemek veya hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için adınızı ve iletişim bilgilerinizi paylaşırsanız, bu kişisel bilgileri talebinize yanıt vermek için kullanırız. Bir ürün veya hizmet satın almak için kişisel bilgilerinizi verirseniz, bunu ödemenizi işleme koymak ve teslimatı kolaylaştırmak için kullanacağız. Gelecekteki ürün siparişlerine yardımcı olmak veya iadeleri yönetmek için de bilgilerinizi saklayabiliriz.
 • Taleplerinizi, satın almalarınızı, işlemlerinizi ve ödemelerinizi işleme koymak ve işlem sahtekarlığını önlemek için.
 • Endişelerinizi araştırmak ve ele almak ve yanıtlarımızı geliştirmek de dahil olmak üzere size destek sağlamak ve sorularınıza yanıt vermek.
 • Emniyet teşkilatının taleplerine uymak ve yürürlükteki kanunların, mahkeme emirlerinin veya resmi düzenlemelerin gerektirdiği şekilde uymak.
 • Kişisel bilgilerinizi toplarken size bildirildiği veya CCPA’da belirtildiği şekilde.
 • Bir parçası olarak, tarafımızca veya bağlı kuruluşlarımız tarafından Web Sitesi kullanıcılarımız hakkında tutulan kişisel bilgiler de dahil olmak üzere, bizim veya bağlı kuruluşlarımızın varlıklarının bir kısmının veya tamamının birleşmesini, elden çıkarılmasını, yeniden yapılandırılmasını, yeniden düzenlenmesini, feshedilmesini veya başka bir şekilde satılmasını veya devredilmesini değerlendirmek veya gerçekleştirmek. devredilen varlıklar.

Size önceden bildirimde bulunmadan, ek kişisel bilgi kategorileri toplamayacağız veya topladığımız kişisel bilgileri maddi olarak farklı, ilgisiz veya uyumsuz amaçlar için kullanmayacağız.

Kişisel Bilgilerin Paylaşılması

Kişisel bilgilerinizi ticari amaçlarla üçüncü bir tarafa açıklayabiliriz. Böyle bir açıklamanın gerekli olduğu durumlarda, amacın ana hatlarını çizen ve alıcının kişisel bilgileri gizli tutmasını ve sözleşmeyi yerine getirmek için gerekenler dışında başka herhangi bir amaç için kullanmaktan kaçınmasını zorunlu kılan bir sözleşme oluştururuz.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki üçüncü taraf kategorileriyle paylaşabiliriz:

 • Servis sağlayıcıları.
 • Veri toplayıcılar.

CCPA Kapsamındaki Haklarınız

CCPA, Kaliforniya sakinlerine kişisel bilgileriyle ilgili belirli haklar sağlar. Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Fark etme hakkı. Toplanan Kişisel Verilerin kategorileri ve Kişisel Verilerin kullanılma amaçları hakkında bilgilendirilme hakkına sahipsiniz.
 • Talep etme hakkı. CCPA kapsamında, kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması, satılması, ticari amaçlarla ifşa edilmesi ve paylaşılmasıyla ilgili bilgileri size açıklamamızı talep edebilirsiniz. Talebinizi alıp doğruladıktan sonra aşağıdakileri açıklayacağız:
 • Hakkınızda topladığımız kişisel bilgilerin kategorileri.
 • Hakkınızda topladığımız kişisel bilgilere ilişkin kaynak kategorileri.
 • Bu kişisel bilgileri toplamak veya satmak için iş veya ticari amacımız.
 • Bu kişisel bilgileri paylaştığımız üçüncü tarafların kategorileri.
 • Hakkınızda topladığımız belirli kişisel bilgiler.
 • Kişisel bilgilerinizi ticari amaçla satarsak veya ifşa edersek aşağıdakileri ifşa edeceğiz:
 • Satılan kişisel bilgi kategorilerinin kategorileri.
 • Kişisel bilgi kategorilerinin kategorileri açıklandı.
 • Kişisel Verilerin satışına hayır deme hakkı (devre dışı kalma). Kişisel bilgilerinizi satmamamız konusunda bize talimat verme hakkına sahipsiniz. Bir vazgeçme isteği göndermek için lütfen bizimle iletişime geçin.v
 • Kişisel Verileri silme hakkı. Belirli istisnalara tabi olarak Kişisel Verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alıp doğruladığımızda, bir istisna geçerli olmadığı sürece kişisel bilgilerinizi kayıtlarımızdan sileriz (ve Hizmet Sağlayıcılarımızı silmeleri için yönlendiririz). Bilgilerin saklanması bizim veya Hizmet Sağlayıcılarımızın aşağıdaki amaçlar için gerekli olması halinde, silme talebinizi reddedebiliriz:
 • Kişisel bilgileri topladığımız bir işlemi tamamlamak, talep ettiğiniz bir ürün veya hizmeti sağlamak, sizinle devam eden iş ilişkimiz kapsamında makul olarak beklenen eylemleri gerçekleştirmek veya sizinle olan sözleşmemizi başka bir şekilde yerine getirmek.
 • Güvenlik olaylarını tespit edin, kötü niyetli, aldatıcı, hileli veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlayın veya bu tür faaliyetlerden sorumlu olanları kovuşturun.
 • Mevcut amaçlanan işlevselliğe zarar veren hataları belirlemek ve onarmak için ürünlerde hata ayıklayın.
 • İfade özgürlüğünü kullanın, başka bir tüketicinin ifade özgürlüğü haklarını kullanma hakkını sağlayın veya yasaların sağladığı başka bir hakkı kullanın.
 • Kaliforniya Elektronik İletişim Gizliliği Yasasına (Cal. Ceza Yasası § 1546 ve devamı) uyun.
 • Daha önce bilgilendirilmiş onam vermişseniz, bilgilerin silinmesinin muhtemelen imkansız hale getirebileceği veya araştırmanın başarısını ciddi şekilde olumsuz etkileyebileceği durumlarda, yürürlükteki tüm diğer etik ve gizlilik yasalarına uygun, kamu yararına olan kamuya açık veya hakemli bilimsel, tarihi veya istatistiksel araştırmalara katılmak .
 • Bizimle olan ilişkinize bağlı olarak yalnızca tüketici beklentileriyle makul ölçüde uyumlu dahili kullanımları etkinleştirin.
 • Yasal bir yükümlülüğe uyun.
 • Bu bilgilerin, sağladığınız bağlamla uyumlu diğer dahili ve yasal kullanımlarını gerçekleştirin.
 • Ayrımcılığa uğramama hakkı. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüketici haklarınızı kullanırken ayrımcılığa uğramama hakkına sahipsiniz:
 • Size mal veya hizmetlerin reddedilmesi.
 • İndirimlerin veya diğer avantajların kullanılması veya ceza uygulanması da dahil olmak üzere, mal veya hizmetler için farklı fiyatlar veya oranlar uygulamak.
 • Size farklı düzeyde veya kalitede mal veya hizmet sunmak.
 • Mal veya hizmetler için farklı bir fiyat veya oran ya da farklı düzeyde veya kalitede mal veya hizmet alacağınızı önermek.

CCPA Veri Koruma Haklarınızı Kullanma

Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız CCPA kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

 • E-postayla: Yalnızca siz veya sizin adınıza hareket etme yetkisi verdiğiniz Kaliforniya Dışişleri Bakanlığı’na kayıtlı bir kişi, kişisel bilgilerinizle ilgili doğrulanabilir bir talepte bulunabilir.

Bize talebiniz:

 • Hakkında kişisel bilgi topladığımız kişi veya yetkili bir temsilci olduğunuzu makul bir şekilde doğrulamak için yeterli bilgi sağlayın.
 • Talebinizi doğru bir şekilde anlamamıza, değerlendirmemize ve yanıtlamamıza olanak tanıyacak kadar ayrıntılı bir şekilde açıklayın.

Aşağıdaki durumlarda isteğinize yanıt veremeyiz veya size gerekli bilgileri sağlayamayız:

 • Talepte bulunmak için kimliğinizi veya yetkinizi doğrulayın.
 • Kişisel bilgilerin sizinle ilgili olduğunu doğrulayın.

Doğrulanabilir talebinizi aldıktan sonraki 45 gün içinde gerekli bilgileri ücretsiz olarak açıklayacak ve teslim edeceğiz. Gerekli bilgilerin sağlanmasına ilişkin zaman çerçevesi, makul olarak gerekli olduğu takdirde önceden bildirimde bulunulmak suretiyle 45 gün daha uzatılabilir.

Sağladığımız tüm açıklamalar yalnızca doğrulanabilir talebinizin alınmasından önceki 12 aylık dönemi kapsayacaktır.

Veri taşınabilirliği talepleri için, kişisel bilgilerinizin sağlanmasına yönelik, kolaylıkla kullanılabilecek ve bilgileri bir kuruluştan diğerine herhangi bir engel olmadan aktarmanıza olanak sağlayacak bir format seçeceğiz.

Kaliforniya Gizlilik Haklarınız (Kaliforniya’nın Shine the Light yasası)

Kaliforniya Medeni Kanunu Bölüm 1798 (Kaliforniya’nın Shine the Light yasası) uyarınca, bizimle iş ilişkisi kuran Kaliforniya’da ikamet edenler, Kişisel Verilerinin üçüncü tarafların doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda üçüncü taraflarla paylaşılması hakkında yılda bir kez bilgi talep edebilir.

California Shine the Light yasası kapsamında daha fazla bilgi talep etmek istiyorsanız ve Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Küçük Kullanıcılar için Kaliforniya Gizlilik Hakları (Kaliforniya İş ve Meslek Yasası Bölüm 22581)

Kaliforniya İş ve Meslek Yasası Bölüm 22581, çevrimiçi sitelerin, hizmetlerin veya uygulamaların kayıtlı kullanıcısı olan 18 yaşın altındaki Kaliforniya sakinlerinin, kamuya açık olarak yayınladıkları içerik veya bilgilerin kaldırılmasını talep etmelerine ve elde etmelerine olanak tanır.

Bu tür verilerin kaldırılmasını talep etmek için Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak ve hesabınızla ilişkili e-posta adresini ekleyerek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Talebinizin, çevrimiçi olarak yayınlanan içeriğin veya bilgilerin tamamen veya kapsamlı bir şekilde kaldırılmasını garanti etmediğini ve yasaların belirli durumlarda bunların kaldırılmasını zorunlu kılmayabileceğini lütfen unutmayın.

Kullanıcılar Kişisel Tanımlayıcı Bilgilerdeki Yanlışlıkları Nasıl Düzeltebilir?

Kullanıcılar, kendileri hakkındaki Kişisel Tanımlayıcı Bilgileri güncellemek veya herhangi bir yanlışlığı düzeltmek için aşağıdaki yollarla bizimle iletişime geçebilir:

 • ——— adresine e-posta göndererek

Bir Kullanıcı Web Sitesi Tarafından Toplanan Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgileri Silebilir veya Devre Dışı Bırakabilir mi?

Kullanıcılara bizimle iletişime geçerek Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgileri Web Sitesinin veritabanından silme veya devre dışı bırakma olanağı sunuyoruz. Ancak yedeklemeler ve silme kayıtları nedeniyle, bazı kalan bilgileri muhafaza etmeden Kullanıcının girişinin tamamen kaldırılması mümkün olmayabilir. Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilerin devre dışı bırakılmasını talep eden bir kişi, bu bilgileri işlevsel olarak silecektir ve bundan sonra o kişiyle ilgili Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgileri satmayacağız, aktarmayacağız veya kullanmayacağız.

Kullanıcı hakları

Bunlar veri koruma kanunu kapsamında özetlenen haklardır:

 • Erişim hakkı.
 • Düzeltme hakkı.
 • Silme hakkı.
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı.
 • İşleme itiraz hakkı.
 • Veri taşınabilirliği hakkı.
 • Denetleyici makama şikayette bulunma hakkı.
 • Rızayı geri çekme hakkı.

Gizlilik Politikası Değişirse Ne Olur?

Bu değişiklikleri Web Sitesinde yayınlayarak Kullanıcılarımızı gizlilik politikamızdaki değişiklikler hakkında bilgilendireceğiz. Ancak, gizlilik politikamızı, bir Kullanıcının daha önce ifşa edilmemesini talep ettiği Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilerin ifşa edilmesine yol açacak şekilde değiştiriyorsak, bu tür bir ifşanın engellenmesine izin vermek için Kullanıcıyla iletişime geçeceğiz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

https://oyunindirvip.com/ diğer web sitelerine bağlantılar içerir. Bu bağlantılardan birine tıkladığınızda web sitemizden ayrıldığınızı lütfen unutmayın. Bu bağlantılı sitelerin gizlilik politikaları bizimkinden farklı olabileceğinden, bu sitelerin gizlilik bildirimlerini incelemenizi öneririz.